Wiele miast (31)
JSW SA sfinalizowała zakup kopalni Knurów-Szczygłowice

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała 31 lipca ostateczną umowę przejęcia Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” od Kompanii Węglowej SA. Dla JSW oznacza to konsolidację wysokiej jakości węgla koksowego w grupie kapitałowej, poszerzenie bazy zasobowej o 65% i docelowe zwiększenie produkcji do 18,5 mln ton węgla rocznie począwszy od 2019 roku. Wzrośnie również rentowność samej kopalni, która dzięki inwestycjom JSW zamierza zwiększyć udział węgla koksowego do 80% łącznej produkcji w perspektywie kilku lat.

Reklama
Kopalnia Knurów-Szczygłowice wydobywa rocznie 3,8 mln ton węgla. Obecnie 38% produkcji stanowi wysokiej jakości węgiel koksowy, w którym specjalizuje się JSW. Zasoby bilansowe węgla kamiennego wynoszą 1 260 mln ton, co zapewnia kopalni funkcjonowanie przez ponad 80 lat oraz istotnie wzmacnia pozycję JSW jako wiodącego w skali europejskiej producenta węgla koksowego.

To korzystna i perspektywiczna transakcja zrealizowana przez JSW. Kopalnią Knurów-Szczygłowice interesowaliśmy się od wielu lat. Zakup ten doskonale wpisuje się w naszą strategię zwiększania zasobów węgla koksowego i zapewnienia wzrostu produkcji w kolejnych latach – powiedział Jarosław Zagórowski, prezes JSW. - Kupno sąsiadującej z jedną z kopalń JSW kopalni Knurów-Szczygłowice to dla nas naturalny kierunek ekspansji, który przyniesie wymierne efekty synergii i zapewni dodatkową wartość dla akcjonariuszy.

Cena transakcji wyniosła  1,49 mld zł. Została uznana przez analityków międzynarodowej grupy bankowej Citigroup za godziwą dla JSW z finansowego punktu widzenia. By sfinansować transakcję JSW będzie emitować denominowane w złotych i dolarach obligacje, które będą obejmowane przez konsorcjum banków, w ramach ustalonego programu emisji.

Transakcja zakupu Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” obniży średni jednostkowy koszt produkcji węgla wydobycia w całej grupie kapitałowej JSW. Na spodziewane efekty synergii, które w pełni uwidocznią się w ciągu najbliższych lat, złożą się m. in. niższe koszty zakupów sprzętu, niższe koszty transportu, dogodne położenie przejmowanej kopalni, ułatwiające dostęp do bogatych złóż Knurowa-Szczygłowic oraz przebudowa portfolio produktów.
                        *   *   *
Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego i do celów energetycznych oraz produkcja i sprzedaż koksu i węglopochodnych. Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW wysokiej jakości koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech.

Katarzyna Jabłońska-Bajer
Rzecznik Prasowy JSW

stat4u PortalPOLSKA.pl