Wiele miast (31)

Jest bezpiecznie - podsumowanie I półrocza 2017 r.

KGP podsumowała I półrocze 2017 r. Spadająca liczba popełnianych przestępstw przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności, a także wyraźnie mniej ofiar wypadków drogowych, to z jednej strony powód do zadowolenia, z drugiej wyzwanie, by te wskaźniki na koniec roku były jeszcze lepsze. 

Reklama
W minionym półroczu o ponad 16 tys. spadła liczba wszczętych postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń). To spadek przestępczości ogólnej o 4,6%. Najwyraźniej widać to w przestępczości rozbójniczej: tutaj policja zanotowała spadek stwierdzonych przestępstw aż o 21,1%. Zanotowano także o 20,3% mniej postępowań w sprawach kradzieży z włamaniem, o 16% mniej w sprawach kradzieży mienia, o 9,1% mniej w sprawach bójek i pobić, a także o 7,8% mniej w sprawach kradzieży auta. O 20,1% spadła liczba tzw. przestępstw popełnionych z nienawiści.
 
W tym samym czasie, we wszystkich tych kategoriach nastąpił wzrost skuteczności działań policyjnych. Wykrywane są niemal wszystkie zabójstwa (97,8%), przestępstwa korupcyjne (99,8%) oraz gospodarcze (91,1%). W tych ostatnich kategoriach nastąpił także największy wzrost przestępstw stwierdzonych: aż o 158,7% więcej przestępstw korupcyjnych i o 45,2% więcej gospodarczych. Z jednej strony obrazuje to, gdzie swoją działalność przenoszą przestępcy, z drugiej pokazuje wzmożone działania policji w tych obszarach. To przestępstwa wykryte głównie dzięki czynnościom operacyjno-procesowym policji.
 
Wyraźną poprawę widać także w zakresie bezpieczeństwa na drodze. W I półroczu 2017 r. w nieco ponad 14 tys. wypadków życie straciło 1137 osób, a 17195 odniosło rany. To mniej w porównaniu do roku poprzedniego odpowiednio o 1002 wypadki (-6,6%), o 165 mniej osób zabitych (-12,7%) oraz  mniej o 1229 osób rannych (-6,6%).
 
Z każdym takim wypadkiem wiąże się ludzki dramat, dlatego policja podejmuje różnego rodzaju działania profilaktyczne. W kwietniu została zainicjowana ogólnopolska akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W jej realizację zaangażowane są wszystkie jednostki policji. Celem jest budowanie świadomości grożących niebezpieczeństw oraz promowanie właściwych zachowań.
 
W czerwcu ruszyła kampania „Łapki na kierownicę”, mająca uświadamiać kierowcom jak niebezpieczne jest korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazy. 
 
Wspólnie z PKP PLK prowadzone były także działania „Bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko”. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami SOK, w pobliżu wytypowanych przejazdów kolejowych, dyscyplinowali kierujących i pieszych, których zachowania stwarzały niebezpieczeństwo spowodowania wypadku. 
 
Konsekwentnie realizowany jest program „Dzielnicowy bliżej nas”. Utworzone zostały stanowiska starszego dzielnicowego. To prestiż dla funkcjonariusza, ale także nagroda za rzetelną służbę i motywacja do dalszych działań. Promowana jest aplikacja „Moja komenda”. Dzięki niej obywatele mogą szybko i skutecznie skontaktować się ze swoim dzielnicowym.

Reklama__________________________________________________________________________________________

Zakupy w Mysłowicach
 
 
Tel. (w godz. 6-22) 530 - 639 - 395
 
 
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy
___________________________________________________________________________________________________

 
Odtwarzane są także posterunki policji. Do końca czerwca otwartych zostało kolejnych 13 takich jednostek. 
 
Niewątpliwym sukcesem okazało się uruchomienie platformy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z tego kanału komunikacji z policją skorzystało już ponad 800 tys. osób. Strona zanotowała ok. 2,7 mln odsłon, zaś do 30 czerwca użytkownicy nanieśli blisko 400 tys. zagrożeń. Obywatele najczęściej wskazują nieprawidłowe parkowanie - 105467 zgłoszeń, przekraczanie dozwolonej prędkości - 94389, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 85646.
 
Akcja „Kręcie mnie bezpieczeństwo nad wodą” to działania prewencyjne prowadzone w okresie letnim na terenie całego kraju. Mają na celu promowanie właściwych zachowań nad wodą.
 
Kierownictwo polskiej policji dziękując obywatelom za okazane zaufanie zapewnia, że podejmie wszelkie działania, by tego zaufania nie zawieść. Zdecydowana większość Polaków (89%) czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Tak wynika z badań opinii publicznej. To także wynik coraz lepszych rezultatów pracy policji. (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl