Wiele miast (351)

Jakie certyfikaty są najbardziej popularne w Polsce?



Certyfikacja ISO cieszy się dużą popularnością wśród polskich firm, instytucji i organizacji.

W tym artykule zostaną opisane krótko normy, które są najczęściej wdrażane w naszym kraju.

Reklama
ISO 9001

System zarządzania jakością to niekwestionowany król zestawień od wielu lat. Ten system w Polsce co roku wdraża tysiące organizacji. Jest to uniwersalna norma, którą można stosować zarówno w dużej, jak i małej firmie, a także niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.  

Więcej na temat certyfikacji ISO systemu zarządzania jakością można dowiedzieć się na stronie: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality    

   
ISO 14001
 
System Zarządzania Środowiskowego to drugi co do popularności system wdrażany w polskich organizacjach. Dzięki jego zasadom firmy zmniejszają swój negatywny wpływ na środowisko naturalne np. poprzez korzystanie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Inną korzyścią wynikającą z wprowadzenia tego standardu jest ograniczenie zużycia prądu oraz wody, a także zminimalizowanie ilości odpadów.
Warto też zauważyć, że wdrożenie tego systemu może przynieść znaczne oszczędności w przedsiębiorstwie.


ISO TS 16949
 
Jest to specyfikacja techniczna będąca uzupełnieniem Systemu Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej. Certyfikacja ISO TS może być zastosowana zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i firmach zajmujących się projektowanie pojazdów, a nawet ich serwisowaniem.
 

ISO 22000
 
To norma związana z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności. System zawiera też zasady wynikające z HACCP, czyli Analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Norma ISO 22000  obejmuje cały łańcuch obrotu żywności, a więc producentów, firmy zajmujące się przetwórstwem, hurtownie i punkty sprzedaży detalicznej, a także przedsiębiorstwa transportujące żywność oraz podmioty z branży hotelowo-restauracyjnej.

ISO 27000
 
To system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jego zapisy dotyczą zarówno danych w formie papierowej, jak i przechowywanych na nośnikach cyfrowych.

Wdrożenie tego systemu zmniejsza ryzyko utraty lub nieuprawnionego użycia danych np. ich modyfikacji, czy przekazania osobom niepowołanym.


(a)
   


stat4u PortalPOLSKA.pl