Nowy Sącz
Hurra, wakacje – cieszą się słuchacze TEB Edukacja w Nowym Sączu

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów Technikum TEB Edukacja rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice, następnie słuchacze spotkali się z dyrekcją i wychowawcami w szkole.

Wyróżnieni za aktywną postawę społeczną oraz sumienną naukę i frekwencję otrzymali listy gratulacyjne i upominki od dyrekcji szkoły. Najlepsi słuchacze szkół policealnych otrzymają także referencje dyrektora szkoły dla przyszłych pracodawców.

Reklama
Oddział szkół policealnych TEB Edukacja działa w Nowym Sączu już od 2007 roku, a Technikum dla Młodzieży TEB Edukacja funkcjonuje od 5 lat. W Technikum dla Młodzieży TEB Edukacja we właśnie zakończonym roku szkolnym uczyło się 101 słuchaczy, z czego prawie 80 słuchaczy będzie kontynuowało naukę w kolejnym roku.

A w szkołach  policealnych TEB Edukacja uczyło się ponad 280 osób. Nieco ponad 100 osób ukończyło naukę w czerwcu.
- Do zewnętrznych egzaminów z kwalifikacji w sesji trwającej do lipca przystąpili słuchacze kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, asystentka i higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny i technik masażysta – wylicza Ewa Surowiak, dyrektor nowosądeckiego oddziału TEB. - Wyniki egzaminów z kwalifikacji zawodowych zostaną ogłoszone 26 sierpnia 2016 r.
   

Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu z kwalifikacji otrzymują świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji składających się na wybrany zawód oraz uzyskaniu średniego wykształcenia, absolwenci szkół TEB Edukacja otrzymują także dyplomy technika. Dodatkowo, poza świadectwem ukończenia szkoły otrzymują certyfikaty potwierdzające inne cenne na rynku pracy umiejętności (certyfikaty Microsoftu, Schwarzkopfa, Farmony, Bielendy, Oral-B i inne związane z uzyskanym zawodem).

   
Trwa rekrutacja do szkół policealnych i technikum TEB Edukacja na kolejny rok szkolny, a w planach jest otwarcie zupełnie nowego kierunku  – Technika Weterynarii. Uczyć się w tym zawodzie mogą absolwenci gimnazjum, a także osoby dorosłe.
 
- Jak co roku będziemy kontynuować kształcenie w zawodach: technik informatyk w klasach patronackich Microsoftu, asystentka i higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekun medyczny i technik usług kosmetycznych – dodaje dyrektor Ewa Surowiak.

Od zeszłego roku szkoła kształci też florystów. Ten zawód cieszy się sporym zainteresowaniem osób starszych, które świetnie się bawią i relaksują, wykonując kompozycje kwiatowe. W ofercie TEB Edukacja jest też terapeuta zajęciowy, technik dentystyczny, instruktor fitness czy instruktor jogi, a także jeszcze kilka innych.
 
Dzięki nauce w szkołach TEB Edukacja można nie tylko zdobyć nowe umiejętności i zawody, ale także poznać wiele nowych osób, zadbać o swoje zdrowie i wygląd, a przede wszystkim wartościowo spożytkować czas edukacji oraz spełniać się w zajęciach pozaszkolnych. Warto też podkreślić, iż wiele zawodów z oferty TEB Edukacja można uzyskać zupełnie bezpłatnie.


Zdj. Marcin Zoń

Więcej: www.TEB.pl 
stat4u PortalPOLSKA.pl