Wiele miast (40)

Historia kominiarstwa w Polsce


Historia zawodu kominiarza jest prawdopodobnie tak długa, jak historia budowania kominów, jednak wiele wody upłynęło w rzekach, zanim profesja ta została uregulowana prawnie. W poszczególnych krajach kominiarstwo rozwijało się niezależnie.

Przyjrzyjmy się dziejom tego zawodu na ziemiach polskich. Jak kształtowała się polska historia kominiarskiego fachu?

Reklama
Pierwsze cechy kominiarskie w Europie i w Polsce
 
Kominiarstwo rozwijało się wraz z budownictwem, w szczególności miejskim, a to z kolei było regulowane przez władze. Dlatego na terenie Europy w każdym z krajów wykształcały się inne zasady i normy. Pierwszy cech kominiarski powstał w niemieckiej Norymberdze w roku 1515.
 
- Polscy kominiarze musieli czekać na stworzenie cechu znacznie dłużej – mówi specjalista z Zakładu Usług Kominiarskich Janusz Mitas. – Pierwszy cech, warszawski, powstał dopiero w drugiej połowie osiemnastego wieku, a dokładniej w roku 1776. Kominiarzom patronuje święty Florian. Swoje uroczystości obchodzimy 4 maja.  
    Historia zinstytucjonalizowanego kominiarstwa w Rzeczypospolitej jeszcze nie rozpoczęła się na dobre, gdy została przerwana przez rozbiory.

Utrata niepodległości oraz zajęcie polskich terenów przez Prusy, Austrię i Rosję, które wprowadziły swoją administrację i prawodawstwo sprawiły, że kominiarstwo rozwijało się pod każdym z zaborów zgodnie
z przepisami państw zaborczych.

Polscy kominiarze musieli dostosować się do obcych modeli fachu kominiarskiego. O ile Prusy i Austria rozwijały profesję i stopniowo
regulowały ją prawnie, o tyle pod zaborem rosyjskim cechy likwidowano, a kominiarze musieli dołączać do straży pożarnej, która stanowiła formację zmilitaryzowaną.
 
 
Kominiarze i kominiarstwo w niepodległej Polsce
 
Niezależny rozwój usług kominiarskich na terenach należących do trzech zaborców sprawił, że po odzyskaniu niepodległości w Polsce funkcjonowały trzy systemy, które wymagały ujednolicenia. Próbę taką podjęto w roku 1927, a przejawem tego były przepisy wdrożone rok później. Na ich mocy kominiarstwo stało się zawodem koncesjonowanym. Dwa lata później zaczęto wydawać miesięcznik branżowy „Kominiarz Polski”. Fachowcy udzielali się na forum międzynarodowym, uczestnicząc w sympozjach i spotkaniach profesjonalistów z całej Europy. Ważną instytucją była Międzynarodowa Konfederacja Mistrzów Kominiarskich, która zrzeszała cechy z poszczególnych państw.
 
Niestety, ten okres dynamicznego rozwoju i silnej profesjonalizacji kominiarzy przerwała druga wojna światowa. Dziś pracę kominiarzy reguluje ustawa Prawo Budowlane z 1994 roku. Współczesne przepisy uwzględniają postęp technologiczny – nowoczesne konstrukcje i narzędzia, z jakich kominiarze korzystają na co dzień.

Więcej: 
www.kominiarze-warszawa.pl

(a)

 
stat4u PortalPOLSKA.pl