Wiele miast (19)

Europejskie działania "Prędkość"

25 sierpnia, we wszystkich państwach Unii Europejskiej prowadzone są policyjne działania pn. "Prędkość". Działania te koordynowane są przez międzynarodową organizację policji ruchu drogowego TISPOL. Uczestniczy w nich także polska policja.

Reklama
Policyjne działania pn. "Prędkość" mają charakter międzynarodowy, a biorą w nich udział funkcjonariusze policji drogowej z ponad dwudziestu krajów Europy, zrzeszonych w międzynarodowej organizacji policji ruchu drogowego TISPOL.
 
W ramach akcji funkcjonariusze dyscyplinują kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Taktyka działań zakłada organizację zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie, przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń.
 
Pomimo, że dane jednoznacznie wskazują, iż bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego nieustannie się poprawia, to w dalszym ciągu jazda z nadmierną prędkością, niedostosowaną do warunków drogowych jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.
 
Brawura, pośpiech, chęć zaimponowania innym lepszym samochodem, pokazania, że jest się lepszym kierowcą to czynniki, które mają wpływ na przekraczanie dopuszczalnych prędkości. 
 
Aktualne działania "Prędkość", Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poprzedziła kampanią społeczną "Kierujesz życiem". Kampania ma na celu kształtowanie świadomości oraz zachęcenie odbiorców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie obowiązujących limitów prędkości jazdy oraz dostosowania tej prędkości do warunków ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców w grupie wiekowej 18-24 lata.
 
Wspólnym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczenie liczby wypadków drogowych, a tym samym liczby zabitych i rannych.

Reklama________________________________________________________________________________________

Zakupy 
w Starogardzie Gdańskim

 
 
Tel. (w godz. 6-22) 793 - 793 - 785
 
 
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy
_________________________________________________________________________________________________

TISPOL -  międzynarodowa organizacja policji ruchu drogowego zrzeszająca policje drogowe z krajów europejskich, finansowana przez Komisję Europejską. Polska jest członkiem TISPOL-u od  maja 2006 r.
 
Ogólne cele i założenia TISPOL:
- zmniejszenie liczby osób zabitych i rannych w wypadkach na drogach  Europy; 
- współpraca międzynarodowa i wymiana doświadczeń wpływająca na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
- organizowanie i koordynowanie działań na terenie Europy;
- wprowadzanie badań nad poprawą stanu bezpieczeństwa w Europie;
- inicjowanie i popieranie działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach; 
- dostarczanie informacji i opiniowanie rozwiązań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach;
- wprowadzanie programów edukacyjnych. (jkd)  
stat4u PortalPOLSKA.pl