Warszawa
"Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach podstawowych na Pradze Północ

W dniu 26 września w Urzędzie m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych w sprawie organizacji zajęć edukacyjno-profilaktycznych "Edukacja dla bezpieczeństwa".

Reklama
Celem spotkania było omówienie z dyrektorami szkół potrzeb szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch grup wiekowych: 6-11 i 12-15 lat. Zostaną one uwzględnione w opracowywanym harmonogramie spotkań z uczniami.
 
Założeniem całego projektu "Edukacja dla bezpieczeństwa" jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w odniesieniu do postrzegania zagrożeń i umiejętności radzenia sobie z nimi. Zajęcia będą obejmować takie zagadnienia jak: przekazywanie wiedzy związanej z występowaniem zagrożeń, kształtowanie bezpiecznych zachowań i postaw, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowanie konkretnych działań, kształtowanie właściwych nawyków zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych oraz nauka pierwszej pomocy.

Reklama_____________________________________________________________________________________________

Zakupy w Lewiatanie naprzeciwko pętli autobusowej Nowodwory
 
 
Tel. (w godz. 6-22) 578 - 017 - 813
 
 
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy

___________________________________________________________________________________________________
 
Zajęcia będą prowadzone we wszystkich szkołach podstawowych dzielnicy Praga Północ w formie wykładów oraz zajęć praktycznych z pokazem sprzętu ratowniczego dla dzieci klas młodszych. (jkd)

stat4u PortalPOLSKA.pl