Wiele miast (351)

Dziewięć zmian w stylu życia, które mogą pomóc zredukować ryzyko rozwoju demencji

Szacuje się, że obecnie na świecie żyje 47 milionów osób cierpiących na demencję. Przewiduje się, że do roku 2050 liczba ta osiągnie 131 milionów.

Jak podaje magazyn medyczny The Lancet, zgodnie z raportem zaprezentowanym podczas Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Londynie, co trzeciego przypadku demencji można by uniknąć, gdyby ludzie już w młodości zaczynali dbać o zdrowie swojego mózgu. 

Reklama
Przytoczone przez serwis Origin Polska www.OriginPolska.com dane raportu znanego brytyjskiego magazynu medycznego The Lancet, będącego wynikiem pracy 24 międzynarodowych ekspertów dokumentują tezę, że styl życia odgrywa niezmiernie ważną rolę w zwiększaniu lub redukcji indywidualnego ryzyka demencji. Raport ten bada korzyści płynące z tworzenia tzw. rezerwy poznawczej (ang. cognitive reserve), czyli wzmacniania sieci połączeń mózgowych tak, aby ich funkcjonowanie w przyszłości pozostawało sprawne, mimo postępujących zmian destrukcyjnych w mózgu.

    Magazyn The Lancet wymienia dziewięć kluczowych czynników przyczyniających się do zwiększenia ryzyka rozwoju demencji.

Należą do nich:

- utrata słuchu w średnim wieku - 9% ryzyka
(zuboża środowisko jednostki, prowadząc do izolacji i depresji - wymienianych jako inne modyfikowalne czynniki ryzyka);

- brak nawet średniego wykształcenia - 6%  (uczeni sugerują, że jednostki, które się uczą przez całe życie, budują dodatkowe rezerwy mózgowe)
 
- palenie tytoniu - 5 %

- nieleczona depresja - 4 %

- brak aktywności fizycznej - 3 %

- izolacja społeczna  - 2 %

- nadciśnienie tętnicze - 2 %

- otyłość - 1 %

- cukrzyca typu 2 - 1 %
   
Więcej publikacji dla Czytelników           
       “Życie zaczyna się po pięćdziesiątce”   
 
       w blogu Origin Polska:


Powyższe czynniki, uznane za modyfikowalne, stanowią razem 35% ryzyka - pozostałe 65% uznawane jest za potencjalnie niemodyfikowalne.
 
Uczeni nie zebrali odpowiedniej ilości danych, aby ująć w czynnikach ryzyka dietę i alkohol, ale są przekonani, że odgrywają one równie istotną rolę.
 
Demencja jest diagnozowana w późniejszej fazie życia, ale zmiany w mózgu pojawiają się zwykle znacznie wcześniej. Działania prewencyjne zdecydowanie poprawiają jakość życia osób z demencją i ich rodzin.  W skali społecznej przekłada się to na spore oszczędności, bowiem 85% kosztów związanych z demencją przypada na opiekę rodzinną i społeczną.
 
Źródło:  bbc.com  - Lancet Commission on dementia prevention, intervention and care


 
stat4u PortalPOLSKA.pl