Wiele miast (351)

Dla bezpieczeństwa pielgrzymów / FOR PILGRIMS SAFETY

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zbliżających się Światowych Dni Młodzieży to priorytet dla policji oraz innych służb. Dbając o bezpieczeństwo pielgrzymów, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach przygotowała specjalny film przedstawiający podstawowe zasady zachowania, gwarantujące obcokrajowcom bezpieczny i spokojny pobyt w naszym kraju.
Ensuring public safety and order during the upcoming World Youth Days is a priority for the Police and other services. Into our country, during this time will come dozens of thousands of pilgrims. Carrying about their safety, Voivodeship Police Headquarter in Kielce has prepared special video showing basic rules of behavior which will provide foreigners safer and quieter stay in our country.

Reklama
Biorąc pod uwagę, że w najbliższych dniach do Polski zawita wielu obcokrajowców, którzy niekoniecznie muszą zdawać sobie sprawę z obowiązujących u nas przepisów, świętokrzyscy policjanci przygotowali krótki film obrazujący w prosty i przystępny dla każdego sposób, zarówno niektóre przepisy, jak i zasady bezpieczeństwa.
 
W związku z tym, że zapewne wielu pielgrzymów przybędzie własnymi środkami transportu, dużo uwagi poświęcono poruszaniu się po drogach, jako kierowca oraz pieszy. Przybliżono również, gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą przestępstwa, a także w innych przypadkach np. zgubienie drogi powrotnej, czy utracenie dokumentów.
 
Film nie jest ani instruktażowy, ani też szkoleniowy. W zrozumiały sposób, bo za pomocą obrazu i słowa w języku uznawanym za międzynarodowy tj. angielskim, przekazuje podstawowe informacje, których przestrzeganie z pewnością przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa każdego z pielgrzymów.
 
In the coming days into the Poland will come many foreigners, who do not need to be aware of existing regulations, eg. traffic rules, HolyCross Police Officers prepared short film showing in a simple and accesible way to everyone, regulations and safety rules.
 
Probably many of pilgrims will arrive to us by own cars, much attention has been devoted moving on the roads as a driver and a pedestrian. It is shown also where to find help when you become a victim of a crime, as well as in other cases, eg. lost the way back or losing documents.
 
The film is neither instructional or training. In a meaningful way, because using images and words in an international language – English, provide basic information,  the observance of which will contribute to increasing the security of each of the pilgrims. (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl