Wiele miast (31)

Dawniej wykroczenie - dzisiaj przestępstwo

Od niedawna obowiązują nowe uregulowania prawne. Jedno z nich określa odpowiedzialność za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Druga nowelizacja dotyczy kodeksu drogowego i daje policji wyraźne uprawnienie do dokonywania kontroli trzeźwości.

Reklama
1 czerwca wprowadzono do kk nowe przestępstwo, określone w dodanym art. 178 b, który stanowi, że: "Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Poza tym sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 do 15 lat. Tak więc czyn będący dawniej wykroczeniem, dziś jest przestępstwem, za które grożą wyżej wymienione kary.

Reklama__________________________________________________________________________________________

Zakupy w Mysłowicach
 
 
Tel. (w godz. 6-22) 530 - 639 - 395
 
 
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy
___________________________________________________________________________________________________
 
Do kodeksu drogowego dodano przepis rozwiewający wątpliwości co do kontroli stanu trzeźwości. Art. 129 brzmi: "W toku kontroli ruchu drogowego uprawniony organ kontroli może żądać poddania się przez kierującego pojazdem lub inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu". (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl