Wiele miast (31)

Czy parkujesz zgodnie z przepisami?

Wydawać by się mogło, że parkowanie jest proste. Tymczasem życie pokazuje, że nie wszyscy kierowcy pamiętają o przepisach, a ich inwencja czasem zaskakuje samych policjantów. O czym warto pamiętać? Co mówią przepisy?

Reklama
Na całym chodniku, na trawniku, na przejściu dla pieszych czy ścieżce rowerowej. W takich miejscach kierowcy potrafią zostawić swoje auta. Tłumaczenia na nic się zdają. Za łamanie przepisów można zostać pouczonym, dostać mandat czy wytłumaczyć się przed sądem. Kierowcy, którzy łamią przepisy dotyczące zatrzymania i postoju utrudniają życie innym kierowcom, rowerzystom i pieszym.
 
Na co prawo zezwala?
Prawo o ruchu drogowym jasno reguluje zasady zatrzymania i postoju. Zatrzymanie i postój pojazdu dozwolone są tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących oraz nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia. Prawo nakłada na kierujących obowiązek stosowania się do znaków drogowych, czyli należy  stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.  
 
Najlepszym miejscem do zaparkowania jest wyznaczony parking. Co zrobić, gdy nie ma go w pobliżu, a musimy pozostawić auto? Przede wszystkim zwracać uwagę na znaki oraz pamiętać o podstawowych przepisach.
 
Kiedy można zaparkować na chodniku
Prawo dopuszcza zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
- na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
- szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi;
- pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
 
Strefa zamieszkania
W strefie zamieszkania wolno parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Reklama__________________________________________________________________________________________

Zakupy w Mysłowicach
 
 
Tel. (w godz. 6-22) 530 - 639 - 395
 
 
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy
___________________________________________________________________________________________________
 
Czego prawo zabrania?
Zabrania się zatrzymania pojazdu m.in:
- na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
- na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem;
- w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd;
- na pasie między jezdniami;
- w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką, na całej jej długości;
- na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej (z wyjątkiem roweru).
 
Zabrania się postoju:
- w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
- w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
- przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
- w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl