Nowy Dwór Mazowiecki
Czekamy na Twój pomysł na odnowę miasta

W ramach prac nad opracowaniem Programu rewitalizacji miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2016-2023, zachęcamy do zgłaszania Państwa pomysłów na działania, dzięki którym obszar rewitalizacji zostanie wyprowadzony z sytuacji kryzysowej. 

Reklama
Oznacza to, że projekty zawarte w Programie rewitalizacji będą kluczowymi inwestycjami podejmowanymi przez władze miasta w celu polepszenia warunków życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji, tj. fragment os. Twierdzy Modlin, Okunina oraz wokół pl. Solnego. Obszary do rewitalizacji zostały wybrane na podstawie analizy danych statystycznych, badania społecznego, w drodze konsultacji społecznych (spotkania diagnostycznego w urzędzie miejskim oraz debat i spacerów badawczych na tych terenach).
 
Z puli złożonych kart projektów zostaną wybrane te, które zostały poprawnie wypełnione i spełniają kryteria określone w „Instrukcji dotyczącej przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego” opracowanej przez Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego. Ostateczna decyzja, które z projektów zostaną wpisane do Programu rewitalizacji należy do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
 
W celu zgłoszenia autorskiego projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy - kartę projektu, które znajdują się na stronie https://www.nowydwormaz.pl/index.php?wiecej=9993&wiecej_news=1 lub za pomocą elektronicznego formularza pod adresem www.cyfrowademokracja.pl.

Reklama________________________________________________________________________________
Zadzwoń pod numer 
798-750-408
Zamów pierwszą skrzynkę
 całkowicie za darmo!
www.DanVita.pl
 
_______________________________________________________________________________________
 
Wypełnione karty można składać w terminie od 26.08. do 9.09.
- w urzędzie miejskim, w pok. 101, w godzinach pracy placówki;
- za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy rewitalizacja@nowydwormaz.pl;
- elektronicznie, wypełniając formularz na stronie http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/zglos-swoj-projekt-rewitalizacyjny-w-nowym-dworze-mazowieckim
 
Każdy mieszkaniec może złożyć kartę projektu, przy czym lokalizacja przedsięwzięcia musi odbywać się w granicach obszaru rewitalizacji (teren zaznaczony na mapie). (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl