Wiele miast (19)

Ćwiczenia "Egida-17"

W pięciu jednostkach policji na terenie woj. pomorskiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem Egida-17. To praktyczna weryfikacja działania systemu powoływania rezerw, bowiem policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. 

Reklama
Ćwiczenia zrealizowane zostały zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło. Odbyły się na terenie osiemdziesięciu dwóch jednostek policji szczebla powiatowego (miejskiego/rejonowego). Na ćwiczenia stawiło się ponad 1550 osób, co stanowi 97 % wszystkich, którzy zostali powołani. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadali nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych policji. Jest to kolejne powołanie, a policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w kraju.
 
Obserwatorami ćwiczeń, poza przedstawicielami KGP, byli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, MSWiA oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej.

Reklama________________________________________________________________________________________

Zakupy 
w Starogardzie Gdańskim

 
 
Tel. (w godz. 6-22) 793 - 793 - 785
 
 
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy
_________________________________________________________________________________________________
 
Głównymi założeniami ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji pomiędzy komendami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi a komendami wojewódzkimi, komendą stołeczną policji i dalej z KGP.
 
Źródłem finansowania ćwiczeń są środki MON przydzielone komendantowi głównemu policji w ramach "Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej, sprawy wewnętrzne w latach 2017-2026". (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl