Wiele miast (374)
Coraz większe dziury ZUS

ZUS-owi nie udało się ściągnąć 55 mld zł składek na ubezpieczenia społeczne – wykazała kontrola NIK-u. Wynika to m.in. z faktu, że zakład nie ma pełnej wiedzy o długach płatników. Nic zatem dziwnego, że są opóźnienia w prowadzeniu egzekucji. Kontrola wykazała też, że ZUS nierówno traktuje swoich dłużników – od jednych ściąga haracz, innym zaś daruje płatności. 

Reklama
Szybkie pożyczki dla Ciebie - SPRAWDŹ!

Pogłębiająca się dziura finansowa w ZUS-ie jest nie tylko wynikiem spadku liczby osób objętych obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, ale również ogromną niewydolnością firmy. Kontrola NIK-u wykazała, że ZUS owi nie udaje się ściągać należności od swoich dłużników. W 2013r. z tego tytułu zabrakło w budżecie ZUS u aż 55 mld zł. Jeśli będą takie dziury, to doraźne działania w celu poprawienia kondycji finansowej zakładu na dłuższą metę nie przyniosą żadnego skutku – uważają kontrolerzy NIK-u. Już w tym roku wydatki przekraczają wpływy o 36 mld zł.
 
Dopiero po ośmiu latach od rozpoczęcia prac, w czerwcu 2013r. wdrożono rozwiązania systemowe, które mają powstrzymać nakręcanie się spirali zadłużenia ZUS-u. System e-SEKIF ma pomóc w ocenie efektywności egzekucji zaległych składek. Tyle że na razie dobrze nie działa. Nie przyczynił się do znaczącego zmniejszenia zaległości, chociaż ponoszone są bardzo wysokie koszty związane z egzekucją. Przychody z tego tytułu stanowią niewielki ułamek należności. W I półroczu 2013r. ściągnięto zaledwie 2 proc. z kwoty 55,4 mld zł długu. Deficyt ZUS-u zwiększył się w latach 2010–2013 o prawie 200 proc. NIK zwraca też uwagę na fakt, że kontrolerom było bardzo trudno ocenić efektywność tej egzekucji. ZUS bowiem nie dysponował wiarygodnymi danymi na temat tego, jakie jest całkowite zadłużenie płatników. Precyzyjne określenie kwoty długu będzie możliwe dopiero po zakończeniu weryfikacji danych na kontach płatników składek, co jest planowane dopiero na połowę 2015r.

Piotr Kuropiej www.PiotrKuropiej.pl
stat4u PortalPOLSKA.pl