Wiele miast (350)

Centralne obchody „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki”

Moda na życie bez uzależnień - życie bez narkotyków, bez alkoholu i bez przemocy. Takim przesłaniem rozpocznie się 1 czerwca na Dolnym Śląsku, tak jak w całym kraju, akcja pod hasłem ”Ogólnopolski Głos Profilaktyki”.

Reklama
Głównym punktem programu, realizowanym wszędzie w tym samym czasie i w tej samej formie, jest gest bicia serca (zryw wolnych serc), wykonywany o godz. 14:00, przez 60 sekund - jednocześnie przez wszystkich uczestników.

Podczas happeningu uczestnicy prezentować będą twórczą profilaktykę. Na terenie miast Dolnego Śląska, tak jak w całej Polsce, odbędą się musicale, spektakle teatralne, a także rozmowy na temat profilaktyki.

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki kierowane jest do rodzin, dzieci, wychowawców i podopiecznych, włodarzy i obywateli miast, miasteczek i wsi, a zatem do każdego, we wspólnej sprawie promowania mody na życie bez uzależnień, na życie bez przemocy fizycznej i psychicznej, na życie godne i odpowiedzialne, na życie bezpieczne, na życie, którego wartością jest wolność.

Symbolem tej wolności jest gest bicia serca wykonywany przez 60 sekund, jednocześnie przez wszystkich uczestników tej akcji, w całym kraju, 1 czerwca, o godz. 14:00. Ten gest nazywamy zrywem wolnych serc. Serc wolnych od przemocy i uzależnień. Serc wrażliwych na drugiego człowieka. Serc zdrowych i odpowiedzialnych. Serc ceniących własną wolność. W tym geście chodzi o energię myśli i działania. Chodzi o jedność w całym kraju. Chodzi o powstańczy zryw walki i troski. Walki o dzieci i młodzież, o ich zdrowie, o ich wolność, o ich odpowiedzialne relacje rówieśnicze, relacje z młodszym i starszym pokoleniem.

Główne obchody ”Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki” na Dolnym Śląsku, inspirowane przez Komendę Wojewódzką Policji oraz Komendę Miejską Policji we Wrocławiu, odbędą się we Wrocławiu na Wyspie Słodowej. O godz. 13:55 odczytana zostanie odezwa społeczności PaT (Profilaktyka a Ty), by chwilę później o godz. 14:00 nastąpiło wspólne wybijanie rytmu serc. Tylko 60 sekund. Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo. (jkd)

stat4u PortalPOLSKA.pl