Łódź
Bezpieczne place zabaw

Rozpoczęły się wiosenne przeglądy techniczne placów zabaw w Łodzi. Stan huśtawek, zjeżdżalni i piaskownic sprawdzają m.in. strażnicy miejscy. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek zastrzeżenia, zarządcy ogródków wzywani są do ich usunięcia. Systemowe kontrole zaplanował również Urząd Miasta Łodzi oraz łódzki Zarząd Zieleni Miejskiej.

Reklama

Jak poinformowała Małgorzata Ożegalska, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, ogłoszono przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca przeglądu pięcioletniego wszystkich urządzeń i wyposażenia znajdującego się na terenie placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych (to m.in. boiska do gier, stoły do tenisa stołowego, komplety szachowe i urządzenia do ćwiczeń siłowych).
W ramach przeglądu zostanie dokonana ocena:
a. stanu technicznego urządzeń i wyposażenia w zakresie ich zużycia, funkcjonalności i stabilności, stanu kotwiczeń lub fundamentowania, stanu elementów hamujących ruch oraz innych elementów bezpieczeństwa;
b. stanu powłok malarskich i ich zabezpieczeń;
c. skutków korozji;
d. stanu nawierzchni pod urządzeniami;
e. ogrodzeń placów zabaw i boisk sportowych.
Prace zostaną wykonane w kwietniu. Koszt przeglądu technicznego w poprzednim roku wynosił ok. 20 tysięcy złotych. Oprócz przeglądu pięcioletniego dokonywany jest także przegląd roczny. Szacunkowy koszt przewidziany na przeglądy techniczne w tym roku będzie wynosić także ok. 20 tysięcy zł.

Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ szuka również wykonawcy, który zajmie się naprawami, malowaniem i konserwacją urządzeń zabawowych.

Jak informują przedstawiciele WGK, którzy dbają o 63 place zabaw i 57 ogrodzonych piaskownic, najczęstszymi zniszczeniami są te związane z uszkodzeniami belek drewnianych w ławkach parkowych. Zaraz za nimi są drobne uszkodzenia związane z elementami ogrodzenia (furtki, zamki, płotki). W poprzednich latach na wszelkiego rodzaju naprawy i konserwacje wydział wydatkował kwoty w wysokości od 30 do ok. 40 tys. złotych.

Zalecenia wynikające z protokołów przeglądu technicznego zaczną być realizowane od maja. Prace tego typu zlecane są także na bieżąco, w miarę występowania potrzeb. Miejskie place zabaw są pod stałą opieką sanitarną. Piasek na placach zabaw jest wymieniany dwa razy do roku na przełomie kwietnia i maja oraz lipca i sierpnia, a także każdorazowo, gdy zajdzie taka potrzeba. Wszystkie tereny rekreacyjne są kontrolowane przez Powiatową Inspekcje Sanitarną, jak również Straż Miejską.
 

Reklama____________________________________________________________
Zakupy w Łodzi
    
 
Tel. (w godz. 7-22) 530 - 332 - 615
 

do domów, biur, warsztatów itp.
   

BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY

____________________________________________________________________

 

Z kolei na terenie parków i zieleńców zlokalizowanych jest: 56 placów zabaw, 25 siłowni, 36 różnego typu boisk. Ich przeglądy odbywają się zgodnie z zarządzeniem z 2010 r. Jak informuje Maria Kaczmarska z Zarządu Zieleni Miejskiej, prowadzone są:
• raz na tydzień - sprawdzany jest ogólny stan, czystość, stan nawierzchni,
• raz na kwartał - sprawdzany jest stan techniczny, prawidłowość funkcjonowania, stabilność urządzeń, bezpieczeństwo użytkowników,
• raz w roku - sprawdzany jest stan techniczny wszystkich urządzeń, ogrodzeń, stan kotwień, stan elementów hamujących ruch itp.
Wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych odbywa się do końca maja każdego roku. Na utrzymanie placów zabaw, siłowni, i urządzeń sportowych ZZM wydaje rocznie: ok. 580 tys. zł (są to naprawy urządzeń, przeglądy tygodniowe, kwartalne i roczne, wymiana piasku, itp.
stat4u PortalPOLSKA.pl