Warszawa
Bezpieczna droga do szkoły 2016

Za kilka dni rozpoczyna się nowy rok szkolny. Wraz z jego początkiem wzrasta natężenie ruchu drogowego, zwłaszcza w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku policjanci działając w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, będą podejmowali działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w rejonach szkół podstawowych szczególnie sąsiadujących z drogami o dużym natężeniu ruchu.

Reklama
Policjanci pełniący służbę na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, jak co roku, od 1 września będą prowadzili działania profilaktyczno-edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły”. Szczególną uwagę zwrócą na edukację najmłodszych uczniów, aby ci wiedzieli, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły i domu po zajęciach. Policjanci będą rozmawiali z dziećmi o prawidłowym przekraczaniu jezdni, poruszaniu się po niej w przypadku braku chodnika lub pobocza, zachowaniu w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Policjanci skontrolują również transport przewożący dzieci i młodzież do szkół.
 
Szczególną uwagę będą zwracali na kierujących oraz pieszych stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym. Policjanci będą przypominali najmłodszym podstawowe zasady prawidłowego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię. Sprawdzą oznakowanie w zabezpieczanych rejonach przyległych do placówek szkolnych.

Reklama______________________________________________________________

Zadzwoń pod numer 
798-750-408
Zamów pierwszą skrzynkę
 całkowicie za darmo!
www.DanVita.pl
 
__________________________________________________________________
 
Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo dzieci zależy również od rodziców i opiekunów. To przede wszystkim oni odpowiadają za swoje pociechy. Warto wyposażyć swoje dziecko w odpowiednie odblaski. Dowożąc dziecko do szkoły należy pamiętać również o tym, aby zatrzymać się w miejscu dozwolonym tak, aby nie ograniczyć widoczności dla innych kierujących i pieszych przechodzących przez jezdnię.
 
Zwracamy się z apelem do rodziców i opiekunów, aby poprzez systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zagrożeń i sposobów ich unikania, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem, odpowiednio przygotowali dziecko do samodzielności. Pamiętajmy, że dla naszych pociech jesteśmy największym autorytetem i od nas dziecko najwięcej się uczy. Bardzo często najmłodsi, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, zachowują się nierozważnie i niebezpiecznie. Złe nawyki wyniesione z domów rodzinnych, w wielu przypadkach powodują wzrost zagrożenia i niestety kończą się tragicznie.
 
Apelujemy też do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze - szczególnie w rejonie szkół, przedszkoli i miejsc, gdzie grupują się dzieci. Te miejsca policjanci w pierwszych dniach roku szkolnego obejmą szczególnym nadzorem.
 
Kilka porad dla rodziców i dzieci:
 
Bezpieczeństwo na drodze
 
Wzmożony ruch, zwłaszcza poranny, może prowadzić do zaistnienia różnych zdarzeń drogowych.
Aby ich uniknąć:
 
1.Opracujmy najbezpieczniejszą trasę dojścia do szkoły oraz przejdźmy nią z dzieckiem i pokażmy wszystkie zagrożenia, uwzględniając newralgiczne miejsca.
 
2.Przypomnijmy dzieciom zasady przechodzenia na drugą stronę jezdni (także przez przejście dla pieszych).
 
3.Przypomnijmy zasady poruszania się rowerem.
 
4.Wyposażmy dzieci w elementy odblaskowe.
 
5.Prawidłowo przewoźmy swoje dzieci w samochodzie (w fotelikach, zapięte pasami).
 
6.Nigdy nie pozwalajmy wysiadać z samochodu od strony jezdni.
 
Bezpieczne telefony i inne wartościowe przedmioty
 
Często dzieci zabierają do szkoły telefony lub inny sprzęt do utrzymywania kontaktu z rodzicami. Czasem są to bardzo drogie przedmioty. Niestety, pozostawione bez opieki są często łupem złodziei.
 
Aby nie doszło do kradzieży:
 
1.Rozważmy, czy telefon jest niezbędny naszemu dziecku w szkole.
 
2.Nie wyposażajmy, zwłaszcza młodszych dzieci, w bardzo drogi sprzęt.
 
3.Nauczmy dziecko jak ma pilnować swoich rzeczy w szkole (gdzie przechowywać, co zrobić podczas zajęć w-fu, na basenie, itp).
 
4. Przypominajmy, aby nie chwaliło się telefonem na ulicy, nie przekazywało go obcym osobom.
 
5.Nie pozwalajmy również dzieciom zabierać do szkoły dużych sum pieniędzy, większych opłat dokonujmy sami.
 
Zasady zachowania wobec osób obcych
 
W drodze do i ze szkoły dzieci mogą spotkać się z obcymi im osobami, które nie zawsze mają wobec nich uczciwe zamiary.
Aby nie narażać dziecka na niebezpieczne kontakty:
 
1.Nauczmy dzieci krótko i stanowczo odmawiać przyjmowania czegokolwiek od obcych, wsiadania z nimi do samochodu, wpuszczania do mieszkania.
 
2.Nie pozwalajmy dzieciom nosić kluczy do mieszkania na wierzchu (jest to sygnał, że dziecko będzie samo w domu).
 
3.Ustalmy zasady bezpiecznej rozmowy z obcą osobą, również przez telefon (bez informacji o majątku, zwyczajach rodzinnych, itp.).
 
4.Zostawmy dzieciom w widocznym i ustalonym miejscu numery telefonów do rodziców, telefonów alarmowych, a także do innych osób, które mogą mu szybko pomóc (np. zaufany sąsiad).
 
Zasady zachowania w grupie
 
Często zachowanie dziecka zmienia się pod wpływem grupy rówieśniczej. Dzieci w obawie przed odrzuceniem dają się namówić do udziału w niebezpiecznych sytuacjach, czasem też krzywdzenia innych.
Aby temu przeciwdziałać:
 
1.Przekażmy dzieciom jasne zasady zachowania w szkole i poza nią.
 
2.Wyjaśnijmy konsekwencje łamania prawa, udziału w niebezpiecznych zabawach, stosowania agresji wobec innych.
 
3.Poznajmy kolegów dziecka i rozmawiajmy o ich sposobach wspólnego spędzania czasu.
 
info: ksp, /ego/
stat4u PortalPOLSKA.pl