Wiele miast (374)
Autostrada do innowacyjnej Polski

15 lipca b.r. w Warszawie zostanie podpisana umowa konsorcjum powołująca do życia Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). Liderami przedsięwzięcia są dwie czołowe polskie uczelnie techniczne: Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza.

Reklama
Uroczystość rozpocznie się o godz. 11:00 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wejście środkowe, I p.).

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji jest odpowiedzią polskiego środowiska naukowego i gospodarczego na potrzebę ścisłej i efektywnej współpracy wokół przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju naszego kraju. Inicjatorami konsorcjum jest piętnaście uczelni wyższych oraz trzy przedsiębiorstwa: Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Opolska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

Partnerzy konsorcjum zamierzają koncentrować swoje działania w obrębie obszarów merytorycznych (zwanych obszarami tematycznymi) zgodnymi z polami badawczymi zdefiniowanymi przez projekt „Foresight technologiczny przemysłu - InSight2030” oraz krajowymi i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Ponadto zamierzają współpracować ze sobą nad rozwiązaniem konkretnych problemów technicznych i technologicznych w ściśle wyspecjalizowanych zespołach, tworząc tzw. centra kompetencji.

Bartosz Dembiński                              Agnieszka Niczewska
Rzecznik Prasowy AGH                       Rzecznik Prasowa Politechniki Wrocławskiej

stat4u PortalPOLSKA.pl