Lublin
Asystent dziecka i osoby niepełnosprawnej

W związku z dużym zainteresowaniem za strony środowiska osób niepełnosprawnych w 2016 roku już po raz czwarty uruchomiono program „Asystent osoby niepełnosprawnej, Asystent dziecka niepełnosprawnego”. Zadanie powierzono w ramach procedury konkursowej organizacjom pozarządowym.

Reklama

Do realizacji tego zadania zostały wyłonione w wyniku procedury konkursowej 2 organizacje: Fundacja Fuga Mundi i Polski Związek Niewidomych. Obie organizacje dysponują kompetentną kadrą i doświadczeniem. Asystenci osoby niewidomej dodatkowo znają środowisko osób niewidomych i niedowidzących oraz techniki mające na celu ułatwienie funkcjonowania tych osób w najbliższym otoczeniu.
 

Umowy z Oferentami zostały podpisane w dniu 10 marca 2016 roku i od tego dnia, rozpoczęła się realizacja zadania, którego celem jest pomoc niesamodzielnym osobom niepełnosprawnym, w tym niepełnosprawnym dzieciom w pełnieniu ról społecznych.
 

Reklama________________________________________________________________________________
 

Optima              
Zamów kuriera

Paczki, przesyłki
 

Kurier-Lublin.pl

Bezpłatna dostawa
sklepu spożywczego


tel. 534-787-231

WDomowychCenach.pl

 

_______________________________________________________________________________________
 

Pomoc ta ma obejmować następujące czynności: towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i towarzyskich oraz realizacji zainteresowań i pasji; pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej w miejsca np.: pracy, nauki, rehabilitacji, terapii i leczenia, odbywania się kursów czy szkoleń, kultu religijnego; wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych; pomoc w przemieszczaniu się do: miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych oraz pomoc w dowozie na nie i towarzyszenie niepełnosprawnym dzieciom do 18 roku życia.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie MOPR oraz Miasta Lublin.

 

Zgłoszenia przyjmują realizatorzy usługi: Fundacja Fuga Mundi i Polski Związek Niewidomych.

 

Informacje dostępne na stronach internetowych:

 

Fundacja Fuga Mundi ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin , tel.: 81 534 26 01 http://www.ffm.pl/86-news/197-asystent-dla-osoby-niepelnosprawnej-20106

 

Polski Związek Niewidomych al. Piłsudskiego 17, tel.: 81 441 53 25, 797 609 299

 

http://pzn.lublin.pl/asystent-osoby-niepelnosprawnej/

stat4u PortalPOLSKA.pl