Wiele miast (25)

Astaldi: postępują prace na budowie drogi ekspresowej S5

Trwają właśnie prace związane z usunięciem kolizji oraz wykonaniem przebudowy sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, ukończone zostały zasadnicze uzupełniające prace geotechniczne dla posadowienia obiektów budowlanych oraz dla zbiorników retencyjnych, finalizowana jest inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenią, wytyczona została główna trasa, trwa także projektowanie dróg dojazdowych DP 27, DP 27a, DP 30, DP 31, DL 37, DL39, DL40. Wszystkie te prace dotyczą budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku od km 137+500 (przed węzłem Trzebnica) do węzła Wrocław Północ. Wykonawca inwestycji - spółka Astaldi S.p.A – równolegle prowadzi prace projektowe i roboty na terenie budowy. Wszystko po to, aby kierowcy mogli korzystać z drogi ekspresowej S5 zgodnie z planem - od grudnia 2017 roku.

Reklama
19-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 od km 137+500 (przed węzłem Trzebnica) do Węzła Wrocław Północ realizowany jest przez włoską firmę Astaldi w systemie Projektuj i Buduj. Oznacza to, że wykonawca, nie tracąc czasu, prowadzi równolegle prace projektowe i – od 2 grudnia 2014 roku - realizuje je na placu budowy. 
 
-Obecnie trwają wykopy kontrolne związane z usunięciem kolizji elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia. Kontynuowane są prace nad modelem korpusu trasy głównej. Opracowywany jest właśnie koncept węzłów oraz dróg dojazdowych DP-30 i DP-31.  Na ukończeniu jest inwentaryzacja zieleni oraz przygotowanie projektu gospodarki istniejącą zielenią. Otrzymaliśmy również zezwolenie na lokalizację oświetlenia oraz uzgodnienia projektu odwodnienia na węźle Trzebnica, a także warunki techniczne przyłączenia zasilania oświetlenia drogowego na węźle Widawa  – tak postęp prac na budowie komentuje Tomasz Mołdysz, dyrektor Kontraktu z firmy Astaldi.
 
Podpisanie kontraktu na wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5 od km 137+500 (przed węzłem Trzebnica) do węzła Wrocław Północ nastąpiło 10 września 2014 roku. Pomimo tego, że firma Astaldi ma 10 miesięcy na tzw. optymalizację rozwiązań, wykonawca niemal od razu przeszedł do realizacji projektów budowlanego i wykonawczego i od 2 grudnia br. prowadzi roboty na placu budowy, jednocześnie na bieżąco wprowadzając zmiany w projektach, by uprościć realizację prac. 
 
Astaldi jest międzynarodową grupą z ponad 90-letnim doświadczeniem w branży budowlanej, zarówno we Włoszech, jak i za granicą, gdzie pracuje z ogromnym zaangażowaniem i z wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierów i menedżerów. Astaldi działa w następujących segmentach: infrastruktura transportu, źródła pozyskiwania wody i energii, zakłady produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej, jak również projektowanie zieleni. Grupa Astaldi zrealizowała ponad 500 globalnych przedsięwzięć budowlanych w ponad 40 krajach, a obecnie pracuje nad ok. 100 projektami w ponad 20 krajach na całym świecie.
 
Źródło: GutPR
stat4u PortalPOLSKA.pl