Lublin
Ankietowe badania rolne

Główny Urząd Statystyczny w 2016 roku realizuje ankietowe badania rolne na Lubelszczyźnie i na terenie całej Polski z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Zachęcamy respondentów do udziału w badaniach, które sprzyjają rozwojowi rolnictwa w naszym regionie.

Reklama

Celem prowadzonych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, pogłowia trzody chlewnej, itp. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie, a także do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej.

Reklama________________________________________________________________________________
 

Optima              
Zamów kuriera

Paczki, przesyłki
 

Kurier-Lublin.pl

Bezpłatna dostawa
sklepu spożywczego


tel. 534-787-231

WDomowychCenach.pl

 

 

_______________________________________________________________________________________

Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej.


 

stat4u PortalPOLSKA.pl