Kalisz
AKCJA LATO 2019

Pod hasłem „Akcja Lato 2019” zorganizowane będą: Wakacje w mieście, program „Trenerów Osiedlowych”, Dziecięce czwartki w mieście „Bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora” oraz obozy profilaktyczno-terapeutyczne. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Reklama

Wakacje w mieście 2019

Zajęcia są bezpłatne i mają charakter otwarty: gry, zabawy, konkursy o charakterze profilaktycznym.

Adresowane są do uczniów kaliskich szkół podstawowych (nie tylko tych, w których odbywają się zajęcia).

TERMIN: 1. – 26.07.2019 r. (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00
MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 3-go Maja 10
Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3b

TERMIN: 29.07. – 23.08.2019 r. (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00
MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ciasna 16
Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Serbinowska 22a

Uczestnictwo dzieci w zajęciach można zgłaszać w wymienionych placówkach do 28 czerwca 2019 r. telefonicznie, osobiście lub drogą mailową (tytuł: wakacje w mieście).

Zadanie jest realizowane i finansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (koszt to ok. 40.000 zł).

Dodatkowo w Szkole Podstawowej Nr 19 na początku lipca

Reklama_________________________________________________________________________________________

 
Bezpłatnie dostarczamy zakupy
- w Kaliszu, 
Ostrowie Wlkp.
 
   

Kliknij:
        

_____________________________________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl