Wołomin
10 września upływa termin składania wniosków do budżetu gminy Wołomin

Tylko do 10 września br. mieszkańcy gm. Wołomin mogą złożyć wnioski do budżetu miasta na rok 2017. Wnioski i pomysły mieszkańców, po analizie zostaną przekazane do odpowiednich komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz jednostek organizacyjnych w celu realizacji w 2017 r.

Reklama
Jeżeli masz pomysł i chciałbyś zasygnalizować władzom samorządowym, co należy zmienić w Naszym Wołominie, nie czekaj, złóż wniosek do Budżetu Gminy Wołomin do 10 września. Wnioski złożone po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę podczas konstruowania budżetu.
 
Złożony wniosek powinien zawierać nazwę zadania, dokładny opis miejsca, w którym ma być ono realizowane, szczegółowe uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jeżeli jest to możliwe - jego szacunkowy koszt. Wnioski można składać w kancelarii UM w Wołominie, elektronicznie pod adresem um@wolomin.org lub pocztą tradycyjną. Do wniosków można dołączyć dokumentację w postaci zdjęć lub mapek.
 
Pomysły i propozycję, które nie znajdą się w projekcie budżetu na rok 2017, mają szansę znaleźć się w nim w trakcie roku, dzięki wygenerowanym oszczędnościom w trakcie roku budżetowego. (jkd)

Reklama________________________________________________________________________________
Zadzwoń pod numer 
798-750-408
Zamów pierwszą skrzynkę
 całkowicie za darmo!
www.DanVita.pl
 
_______________________________________________________________________________________
 
stat4u PortalPOLSKA.pl