Wiele miast (351)

Jak działają twardościomierze?

 
Znana polska firma Testlab.eu to lider w projektowaniu i wyposażaniu laboratoriów na polskim rynku. Urządzenia pomiarowe Testlab.eu służą do oznaczania twardości metali, tworzyw sztucznych, ceramiki i węglików spiekanych na podstawie testu dokonanego metodą opartą na pomiarze różnicy zagłębienia wgłębnika przy dwu obciążeniach testowych.

Porównanie odczytów wskazuje parametry badanej substancji.

Reklama
Testlab.eu od ponad 30 lat produkuje i sprzedaje wysokiej jakości urządzenia pomiarowe, maszyny do testów wytrzymałościowych, młoty udarowe, piece specjalistyczne, mikroskopy, projektory, urządzenia do badania powierzchni, urządzenia do pomiaru grubości, urządzenia
do preparatyki metalograficznej, maszyny do badania betonu, cementu i asfaltu, urządzenia do badań nieniszczących, a m.in. twardościomierze:
 
- twardościomierze uniwersalne;
 
- twardościomierze Vickers i Mikrovickers;
 
- twardościomierze Brinell;
 
- twardościomierze Rockwell;
 
- twardościomierze przenośne;
 
- nanotwardościomierze.
 
Twardościomierze to urządzenia pomiarowe przydatne w wielu branżach: w przemyśle lotniczym i wojskowym, w przemyśle papierniczym, drzewnym i tekstylnym, nanometrii, metalurgii, w przemyśle optycznym, farmaceutyce, geologii, w medycynie i inżynierii biomedycznej, w budownictwie, w przemyśle motoryzacyjnym, elektronice, w przemyśle spożywczym, petrochemii, energetyce.
 
Badania tego rodzaju są potrzebne do standaryzowania produktów, ustalania norm, badania ich odporności na uszkodzenia i zniszczenia, określania walorów użytkowych, kontrolowania różnych substancji lub podzespołów w nieraz skomplikowanych procesach technologicznych.
 
To zaskakujące, jak wiele materiałów jest badanych pod kątem twardości substancji: kauczuk, różne próbki żywności, np. sery, elementy elektroniczne, wyroby ceramiczne, drewno, beton, cement, asfalt, skóra zwierzęca, próbki kamieni i skał, węgiel, a także szkło, różnego rodzaju plastiki i kompozyty, geowłókniny, sprężyny, różne elementy metalowe, papier i tekstylia.
 
Specjaliści Testlab.eu zapewniają dobór właściwych urządzeń w zależności od rodzaju prowadzonych badań, opracowują wstępny budżet na realizację projektu, pomagają w trakcie szkolenia w zrozumiały i przyjazny sposób zrozumieć zasady funkcjonowania sprzętu oraz konsultują procedurę uzyskania świadectwa PCA, wystawianego przez obiektywny zewnętrzny podmiot.
 
Maszyny i urządzenia Testlab.eu mają odpowiednie certyfikaty potwierdzające dokładność i powtarzalność pomiarów, podlegają weryfikacji w laboratorium przed wysyłką, są wyposażone w oprogramowanie do obsługi i analizy - w języku polskim. Są legalizowane po dostawie i instalacji w laboratorium zamawiającego.
 
Doświadczony i autoryzowany serwis gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat, podejmuje działanie w 24h od momentu zgłoszenia, wspiera także on-line i w ramach bezpłatnych konsultacji telefonicznych, podpisuje umowy pogwarancyjne, dotyczące dodatkowych przeglądów, konserwacji, wzorcowania.
 
stat4u PortalPOLSKA.pl