Zdarzenia policyjne

Płońsk

Do policji zgłaszają się osoby oszukane metodą na „wnuczka” lub „policjanta" - funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji.

25 sierpnia, we wszystkich państwach Unii Europejskiej prowadzone są policyjne działania pn. "Prędkość". Działania te koordynowane są przez międzynarodową organizację policji ruchu drogowego TISPOL. Uczestniczy w nich także polska policja.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Minęło już 98 lat od powstania naszej formacji. Przeszła długą drogę, aby zasłużyć na miano nie tylko największej w Polsce formacji mundurowej, lecz również nowoczesnej i skutecznej służby stojącej na straży bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

W większych korporacjach pracodawcy coraz częściej decydują się na to, aby sprawdzać urządzenia swoich pracowników, zwłaszcza smartfony i tablety, które przekazują im z pieniędzy firmowych. Powodem tego jest stała kontrola czynności wykonywanych na rzecz danej marki. To sprawia, że można na bieżąco wykrywać nieprawidłowości. W dobie stosowania specjalnego oprogramowania, zasadne jednak mogłoby wydawać się pytanie: czy nie jest to ingerencja nieetyczna? Obie strony zaś na pewno będą miały swoje argumenty.

Instytucja dzielnicowego, obok odtwarzania posterunków policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

„Dzielnicowy bliżej nas” to jeden z podstawowych programów realizowany w celu zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami. Nawet najlepiej wyposażona policja nie będzie dobrze wykonywała swoich zadań jeśli mieszkańcy nie będą jej ufali – mówił podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Dzielnicowy bliżej nas” minister Mariusz Błaszczak. 

Dzielnicowy - kto to taki? To ten policjant, który jest najbliżej ludzi. To osoba, do której zawsze można się zwrócić w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności. Pamiętajmy, że każdy ma swojego dzielnicowego.

25 stycznia w całym kraju prowadzona była akcja profilaktyczna "Dzień odblasków". Jej celem jest zachęcenie wszystkich użytkowników ruchu drogowego do dbania o wspólne bezpieczeństwo na drogach. Policjanci zarówno pieszym, jak i kierującym przekazywali elementy odblaskowe.

1 2 3 4 5
stat4u PortalPOLSKA.pl